Què és el Pla estratègic

Davant la situació de crisi es va veure la necessitat d'establir un pacte que permetés actuar en el desenvolupament econòmic i la cohesió social a Palafrugell. La possible fractura social deguda a l'alt índex d'atur i a una economia poc diversificada representen uns reptes considerables i fa del tot imprescindible el suport i la implicació de tots els agents socials: de l'administració, dels grups polítics i de la ciutadania.

Per arribar a aquest pacte era necessari d'entrada establir un pla d'actuació que identifiqués, que donés prioritat i establís les actuacions que des de Palafrugell es podien portar a terme per pal·liar els efectes d'aquesta situació que malauradament s'allarga en el temps.

En definitiva, un full de ruta amb la participació de tothom per contribuir a construir el Palafrugell que volem.

El Pla per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social 2013-2018 estableix les línies estratègiques d'actuació que permetin afrontar amb garanties el futur de Palafrugell i que culmini en un pacte amb tots els agents implicats.

El Pla consta de 7 eixos:

  1. La diversificació de l'activitat econòmica, un repte de futur. Desenvolupar sectors claus (TIC, construcció, indústria, comerç...) a partir de les nostres potencialitats: turisme, suro i entorn.
  2. Inclusió Social. Possibilitar la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en totes les activitats claus de la societat (treball, xarxa social i exercici de la ciutadania)
  3. Educació, formació i civisme. Entendre l'educació i la formació com un pont necessari per garantir la igualtat d'oportunitats i assolir una ciutadania responsable amb valors i implicació.
  4. Cultura. Fomentar la cultura com a motor de desenvolupament econòmic, cohesió social i identitat local.
  5. Paisatge divers i de qualitat. Paisatge divers, singular, humanitzat i de qualitat, com a base de la preservació de l'entorn i del model de poble.
  6. El nostre model turístic. El paisatge i la cultura com a referents del nostre model turístic. Principal motor de l'economia.
  7. L'Ajuntament, eina de la ciutadania. Una administració de qualitat, transparent, eficaç i eficient a l'abast i al servei de les persones.
Logotip del Pla estratègic

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons