Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)

El pla d'acció del municipi de Palafrugell consta de 53 accions que suposen una reducció de 24.575,45 tones de CO2 per l'any 2020, i que equivalen a un 20,343% de les emissions del 2005.

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques:

  1. Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i el sector terciari.
  2. Disminuir les emissions associades al transport urbà.
  3. Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable.
  4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans.