Instal·lació d'una caldera de biomassa a l'escola Barceló i Matas

L'escola Barceló i Matas és un dels centres públics d'ensenyament de Palafrugell, amb una antiguitat de més de 50 anys d'història.

L'energia tèrmica consumida fins ara en aquestes instal·lacions és gasoil. Donada la situació energètica, i la conscienciació de l'Ajuntament en matèria ambiental, es decideix implantar un sistema d'energia tèrmica que utilitzi un recurs renovable com és la biomassa.

D'aquesta manera, es pren la decisió d'incorporar una nova caldera de biomassa capaç de consumir estella forestal com a sistema principal de producció d'energia tèrmica, mantenint l'actual sistema de distribució i les 3 calderes de gasoil com a sistema de suport.