Les cartes dels administradors

...lo blat ja està venut... del mestall poca cosa falta...

En localitats on posseien un volum important de béns i drets els Rosés disposaven de persones que n'efectuaven l'administració en representació seva. Hi mantenien un contacte epistolar molt intens i periòdicament els administradors es desplaçaven a Girona a despatxar amb el dueño. A Palafrugell, a Cervià de Ter i a Maçanet de Cabrenys residien representants que, en les seves cartes, parlen dels tractes amb els masovers o llogaters, de l'evolució de les tasques agrícoles, de les vendes de les collites, del cobrament de deutes o del pagament d'impostos. Al mateix temps els delegats es convertien en una mena de corresponsals i informaven als Rosés de notícies de tota mena: la celebració de les festes locals, la presència de tropa a la població, els fets delictius, l'elecció d'un nou ajuntament, fenòmens meteorològics...

 

Carta d'Antoni Frigola, administrador de Palafrugell, a Miquel Rosés

A D. Miguel Rosés y Roger de Gerona

Palafrugell 21 Juny 1828

Sor. D. Miguel Roses y Roger

Molt Sor. meu: Acabo de rebrer la sua apreciada y en vista de ella dech dirli: que lo Blat ya esta venut à preu la quartera 5 ll 12 s 6, y mesurat ha resultat haverhi 14 quarteras dos cortans, y aixi pot disposar de son montant, y demes partida que esta a mon poder.

Del mastall poca cosa falta per fer net lo graner. he escrit al Señor Oller, que me apar no es convenient ferli lo embarch del Blat com diu Vm. ahun que es mereixedor de esta publicitat per no haver cumplert la paraula que tantas vega das ha donat

Lo dia present donare comiat al Masover del hort tancat de Casa Roger, pero fins lo dia 20 de Novembre del present any no finex lo Arrendament.

En vista delo que mediu del Sor.

Junquera apoderat de Dn. Valentí Comas de Pineda, est correu he escrit a dit Sor. Comas, dientli lo que ha pasat ab dit son Procurador. Memorias de la Maria, Marques, y mias a sa Señora Parenta y familia, que tots disposian de est affectisima y S.S.

Antoni Frigola

El remitent d'aquesta carta informa a Miquel Rosés de la venda de la collita de grans del mas Calbó d'Esclanyà. Moltes anyades el blat d'aquest i d'altres masos de la zona l'adquirien patrons que resseguien la costa fent de negociants. Un cop comprat l'embarcaven cap a Barcelona. El “señor Oller”, esmentat a la carta, és un deutor de la farmàcia de Palafrugell, els deutes de la qual també s'ocupava de cobrar Antoni Frigola. Indica també que en la data de la carta donarà comiat a un llogater, acte que calia anunciar amb mesos d'antel·lació.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons