Ple del mes de juny

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 30 de juny de 2020, a les 19.00 h, va tenir lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell. Aquesta sessió es va celebrar a distància mitjançant videoconferència.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions de l'Alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Sentències i altres resolucions judicials. Coneixement.
4. Ratificació Resolucions de l'Alcaldia.
5. Ratificació acord aprovació preus públics aparcaments municipals.
6. Expedient 21/2020 Modificació pressupostària per transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa per indemnització responsabilitat patrimonial. Ple Juny.
7. Convalidació pel Ple dels expedients de modificació pressupostària números 15/2020, 16/2020 i 20/2020 aprovats per Resolucions d'alcaldia per la Crisi Sanitària del Covid-19.
8. Contractació dels serveis de manteniment i conservació de les vies públiques. Requeriment documentació.
9. Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palafrugell per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la seu de l’Ajuntament de Palafrugell.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
10. Modificació puntual número 6 del POUM de Palafrugell, per a la ordenació de la façana sud del nucli de Palafrugell i aclariment de les determinacions de l'article 211 de les Normes Urbanístiques. Nova aprovació inicial.
11. Pla de millora urbana a l'àmbit definit pels carrers Marçal de la Trinxeria, Anselm Clavé i Torres Jonama, a Palafrugell. Aprovació definitiva.
12. Pla de millora urbana a la parcel·la situada a la cruïlla dels carrers Ermità Corbera i Pintor Joan Serra, de Calella. Convalidació de l'acord d'aprovació definitiva.
13. Expedient corresponent a l'ocupació directa d'un tros de terreny de superfície 1.700,60 m2 pertanyent a la finca registral número 4491, inclosa al sector PMU a1.5 Energia, a Palafrugell. Aprovació inicial.
14. Declaració de parcel·la sobrera en relació a un tros de terreny situat al carrer del Serrà, a Calella de Palafrugell. a) Desafectació. b) Immatriculació. c) Inici de l'expedient de venda directa. Aprovació.
15. Resolució de l'Alcaldia número 577/2020, de data 14 d'abril de 2020. Ratificació.
16. Recepció de les obres d'urbanització de la primera fase del Polígon d'actuació urbanística PAU a3.8 (abans Ub 3.8Z) a la muntanya de Sant Sebastià, a Llafranc. Aprovació.

A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
17. Atorgament del Diploma al Mèrit Ciutadà a l'establiment 'Cal Clic'.
18. Atorgament del Diploma al Mèrit Ciutadà a Félix Pérez Diz.
19. Atorgament Diploma Mèrit Ciutadà Quim i Maria Casellas, Hotel Casamar.
20. Atorgament del Diploma al Mèrit Ciutadà a Rita Ferrer Miquel.
21. Ratificació aixecament suspensió contracte gestió escola bressol Belluguets.

B) PART DE CONTROL
22. Mocions.
22.1 Moció de l'equip de govern en Defensa de l’espai públic.
22.2 Moció del grup municipal En Comú Podem Palafrugell - Gestió Forestal.
22.3 Moció del grup municipal En Comú Podem Palafrugell - Renda garantida.
23. Informes.
24. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

divendres, 03 juliol 2020 13:47

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons