Consell Municipal de Benestar Social de Palafrugell

Què és?

El Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a l'assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials a la vila de Palafrugell, tal i com preveu l'article 24.2 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació de Sistema Català de Serveis Socials.

Quines atribucions té?

 1. Deliberar sobre l'orientació general del l'acció social a Palafrugell i les línies d'actuació de l'Ajuntament en matèria de drets i benestar social.
 2. Actuar com a òrgan consultiu de referència de l'Ajuntament en temes socials.
 3. Promoure iniciatives sobre temes que es considerin d'interès dins l'àmbit d'actuació del Consell.
 4. Fomentar la concertació, les sinergies i la col·laboració entre l'Ajuntament i els agents socials implicats i entre aquests mateixos agents socials.
 5. Emetre un informe anual i fer-ne difusió per mitjans telemàtics i altres.
 6. Emetre informes, valoracions i dictamens sobre qüestions socials específiques per pròpia iniciativa del Consell o bé a petició de l'alcalde/essa i/o regidor/a de Benestar Social o del Ple de l'Ajuntament.
 7. Aprovar el reglament de funcionament intern del CMBS.
 8. Altres que l'Ajuntament de Palafrugell li pugui encomanar o que proposi el mateix Consell de forma consensuada.

Qui en forma part?

 • El President o la Presidenta
 • El Vicepresident o la Vicepresidenta
 • El Plenari
 • El Secretari o la Secretària
 • A petició d'un o més membres del Plenari i/o Presidència es poden constituir Comissions de Treball o Taules Sectorials de Participació

Quan es reuneix?

El Plenari es reunirà de forma ordinària dos cops l'any i extraordinàriament, quan el convoqui el president o quan ho demanin el 50% dels seus membres.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons