Consell Econòmic i Social de Palafrugell

Què és?

El Consell Econòmic i Social és l'òrgan de participació d'entitats i organismes d'àmbit econòmic i social per a la consulta, estudi, assessorament i coneixement de Palafrugell. Va ser aprovat pel Ple de 27 d'octubre de 2011.

Quines atribucions té?

 • Impulsar els estudis que contribueixin al coneixement de Palafrugell i les seves potencialitats econòmiques i socials i promoure les actuacions adreçades a desenvolupar-les.
 • Informar sobres els assumptes que li siguin sotmesos per l'Ajuntament.
 • Elevar propostes als òrgans municipals, sobre mesures de foment econòmic i social.
 • Informar sobre polítiques de formació ocupacionals.
 • Informar sobre la realització de plans formatius per col·lectius amb especials dificultats (aturats de llarga durada, joves, persones amb discapacitat, etc.).
 • Informar sobre els processos d'orientació laboral i intermediació local.
 • Informar sobre el foment de l'autoocupació i creació d'empresa.
 • Informar sobre la millora d'infraestructures que recolzin l'activitat econòmica, optimització del sòl industrial i plans de millora de polígons.
 • Dictaminar sobre el foment de l'economia social i cooperativa (tercer sector).
 • Explorar nous jaciments d'ocupació (atenció a la dependència, servei d'atenció domiciliària -SAD-, sostenibilitat ambiental i energies renovables, TICs).
 • Informar sobre mesures de promoció turística i comerç urbà.
 • Dictaminar sobre el recolzament a les petites i mitjanes empreses (PIMES).
 • Dictaminar sobre la política pressupostària i fiscal (ordenances) de l'Ajuntament de Palafrugell.
 • Dictaminar sobre el planejament i la gestió urbanística del municipi.

Qui en forma part?

 • L'Alcalde-President.
 • Un membre, regidor o no, designat per cada Grup Municipal, que seran nomenats pel Ple de la Corporació.
 • Dos representants designats per cadascuna de les dues centrals sindicals amb més representació a  Palafrugell.
 • Un representant designat pels sindicats agraris més representatius a Palafrugell.
 • Un representant designat per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Palamós.
 • Un representant de cadascuna de les associacions patronals més representatives de la vila.
 • Un representant elegit per les cooperatives socials (tercer sector).
 • Un representant dels centres públics de formació professional de la Vila de Palafrugell.
 • Un representant designat per la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social.
 • Un representant de l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG).
 • Un representant de cadascuna de les associacions de veïns.
 • Quatre persones proposades per l'Alcaldia, de reconegut prestigi en els àmbits econòmic i social de la Vila de Palafrugell.
 • Un representant de Turisme de la Vila de Palafrugell.
 • Un representant de l'Institut de Promoció Econòmica de la Vila de Palafrugell.
 • Un representant de l'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona.

Quan es reuneix?

El Ple del Consell es reuneix, en sessió ordinària, com a mínim una vegada a l'any, i en sessió extraordinària, sempre que ho consideri oportú el President o ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal dels components del Plenari.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons