La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l'Alcalde i els portaveus de cada un dels grups polítics municipals.

Es reuneix un cop al mes dintre dels tres dies immediatament anteriors a la celebració de cada ple municipal. 

Les competències són:

  • L'assessorament a l'Alcalde en qüestions relatives a l'ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari.
  • El coneixement previ dels assumptes d'especial transcendència per a la corporació. 
  • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que l'Alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració.

Juli Fernández Iruela

Alcalde
Regidor delegat d'Economia, Hisenda i Estratègia de Ciutat
President del Ple
President de la Junta de Portaveus
President de la Junta de Govern Local

Xavier Rocas Gutiérrez

1r Tinent d'alcalde
Regidor delegat d'Educació i Cultura
President de la Comissió informativa de Serveis a les Persones
Vocal de la Junta de Govern Local

Guillem Genover Ribas

2n Tinent d'alcalde
Regidor delegat de Promoció Estratègica del Sector Industrial i Museu del Suro

Margarita Mauri Junqué

Regidora delegada de Benestar i Acció Social, Promoció Econòmica i Ocupació

Lluís Pujol Mascort

Regidor delegat de Protecció Civil, Mobilitat i Via Pública
Vocal de la Junta de Govern Local

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?