Ple del mes de maig

Ordre del dia

El dimarts 29 de maig de 2018, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
4. Sentències. Coneixement.
5. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada, senyora Sílvia Esteva Llenas.
6. Aprovació definitiva de l'Ordenança de Circulació i Seguretat Viària.
7. Supressió del servei d'escorxador. Aprovació.
8. Aixecament de la suspensió temporal de l'activitat d'escorxador municipal. Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de 10 de maig de 2018.
9. Aprovació de l'Organigrama de l'Ajuntament de Palafrugell.
10. Informe final treballs d'auditoria de procediments i control financer. Coneixement Ple.
11. Ratificació preus públics Havaneres i Flors i Violes.
12. Agència de l'Habitatge de Catalunya, bonificació en l'IBI 2018, programa mediació lloguer social per a gent gran. Estimada.
13. Aprovació inicial modificació pressupostària de crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria 2017 en compliment de les destí pel superàvit d'estabilitat 2017.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT

14. Expedient de Modificació puntual núm. 3 del POUM de Palafrugell. Text refós. Correcció errada. Aprovació.
15. Proposta de Modificació puntual del POUM de Palafrugell en relació a l'article 167 de la Normativa. Sol·licitud informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.
16. Pla especial urbanístic PEU4 Entorn Deixalleria. Palafrugell. Aprovació inicial.
17. Projecte d'urbanització del polígon d'actuació PAU 1.18 (Torroella - Mestre Sagrera) de Palafrugell. Aprovació inicial.
18. Segona i última pròrroga del contracte de la gestió del servei públic, manteniment i conservació del Cementiri Municipal. Aprovació.
19. Sentències i Interlocutòria. Urbanisme. Coneixement.

A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

20. Requisits senyalització viària establiments turístics.
21. Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà al senyor Antoni Vila Casas.
22. Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà de l'Ajuntament de Palafrugell a Drogueria Forga.
23. Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà de l'Ajuntament de Palafrugell a Farmàcia Suñer.
24. Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà de l'Ajuntament de Palafrugell al senyor Rodolfo Candelaria.

B) PART DE CONTROL

25. Mocions.
25.1 Moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per a la protecció del corall vermell al litoral català.
25.2 Moció dels grups municipals d'ERC i PdCAT en defensa de la llibertat d'expressió artística i per la llibertat de Pablo Hásel i de Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc.
25.3 Moció dels grups municipals d'ERC i PdCAT proposant l'adhesió al manifest en defensa dels CDR (Comitè en defensa de la República).
25.4 Moció del grup municipal del PSC, sobre les obres de millora de la carretera GIV-6542 de Tamariu, previstes per executar per la Diputació de Girona.
25.5 Moció del Grup Municipal de l'Entesa per demanar al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient el rebuig a l'extracció de corall vermell en aigües exteriors al litoral.
25.6 Moció del grup municipal de l'Entesa, per mostrar el rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial de Navarra en el cas La Manada.
26. Informes.
27. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Darrera actualització

divendres, 01 juny 2018 09:21

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons