Ple del mes de juliol

Ordre del dia

El dimarts 30 de juliol de 2019, a les 19.30 h, va tenir lloc una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

 1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
 2. Resolucions d'Alcaldia – Informació.
 3. Resolucions de l'Alcaldia nomenaments per comparèixer davant Jutjats. Ratificació.
 4. Sentències i altres resolucions judicials. Coneixement.
 5. Atorgament de poders per a plets a favor d'advocats/des i procuradors/res, als efectes de representació i defensa dels interessos de l'Ajuntament de Palafrugell davant de jutjats i tribunals. Aprovació.
 6. Autorització compatibilitat per a una segona activitat, senyora Maria Mendez Barrio.
 7. Autorització compatibilitat per a una segona activitat, senyora Maria Carmen Domènech Amorós.
 8. Festes locals any 2020. Aprovació.
 9. Execució pressupost 2019 a 30 de juny i informes de morositat primer i segon trimestre 2019.
 10. Compte general de l'any 2018. Aprovació.
 11. Expedient 038/2019 Modificació pressupostària per suplement de crèdit i crèdit extraordinari mitjançant romanent de tresoreria i baixes parcials (Ple 30/07).
 12. Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del 2019 (2a).
 13. Expedient 041/2019 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari a càrrec del Romanent de Tresoreria en aplicació del superàvit 2018 (IFS).
 14. Ratificació de la creació de la Comissió redactora per a la modificació puntual del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
 15. Aprovació inicial de la modificació puntual del Reglament Orgànic Municipal (ROM): creació de la Comissió de Coordinació de Govern i de la Comissió de Coordinació de Territori (nous articles 93 bis i 93 ter).
 16. Donar compte de Nomenament membres de les Comissions Informatives.
 17. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec del regidor senyor Marc Sala Tejedor.
 18. Sentències referides a l'àrea d'urbanisme. Coneixement.
 19. Pla de millora urbana a la parcel·la situada a la cruïlla dels carrers Ermità Corbera i Pintor Joan Serra, a Calella. Aprovació final.
 20. Pla de millora urbana a l'àmbit definit pels carrers Marçal de la Trinxeria, Anselm Clavé i Torres Jonama, a Palafrugell. Aprovació final.
 21. Modificació de l'horari de celebració de les sessions plenàries.
 22. Informes.
 23. Precs i preguntes.
Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.00 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Podeu veure els vídeos de les sessions anteriors al lloc web Pandora Arxiu Municipal de Palafrugell

Darrera actualització

dimarts, 13 agost 2019 09:08

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons