Ple del mes de maig

Ordre del dia

El dimarts 30 de maig de 2017, a les 19.30 h, va tenir lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Palafrugell.

Participació ciutadana als Plens

Els plenaris estan oberts a la participació ciutadana en línia. Tothom que ho desitgi podrà, mitjançant el perfil de Twitter @ajpalafrugell, adreçar al Ple precs o preguntes que tinguin relació amb els temes inclosos en l'ordre del dia. A la part final de la sessió, les preguntes rebudes seran formulades pel servei de premsa de l'ajuntament als seus destinataris (alcalde i regidors de l'equip de govern o dels grups de l'oposició) i aquests les respondran. Simultàniament, també a través d'aquest perfil de Twitter, s'anirà informant del desenvolupament de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
3. Resolucions de l'alcaldia de nou cartipàs municipal. Maig 2017. coneixement.
4. Modificació de les designacions dels representants en els ens participats.
5. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada. Senyor Magog Castillo Alpuente.
6. Modificació OOFF núm. 15 i 22.
7. Sentència. Coneixement

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
8. Declaració de parcel·la sobrera i desafectació del domini públic d'una porció de terreny de titularitat municipal situada al carrer Lanzarote xamfrà amb el carrer de la Tardor, a Calella de Palafrugell. a) Segregació. b) Declaració de parcel·la sobrera i desafectació del domini públic. c) Inici d'expedient de venda directa. Aprovació.
9. Mod. puntual núm. 1 POUM Palafrugell. Normes Urbanístiques. Aprovació provisional.
10. Projecte reparcel·lació voluntària SUD 1.2 Els Forns. Aprovació definitiva.

B) PART DE CONTROL

11. Moció del Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de Palafrugell en relació a les ocupacions de via pública al passeig de Llafranc i a la Plaça Promontori.
12. Informes.
13. Precs i preguntes.

Sala de Plens de l'Ajuntament

Podeu seguir el Ple en directe a la pàgina d'inici, el darrer dimarts de cada mes, a partir de les 19.30 h

També el podeu seguir en directe a través de Ràdio Palafrugell 107.8 FM

Darrera actualització

dimecres, 31 maig 2017 09:07

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?